Conocer a Ribeira Sacra; “Mosteiro de Santa Cristina de Ribas do Sil” …

A menos de una hora de Torbeo, en el concello de Parada de Sil,  podemos visitar el Monasterio de Santa Cristina, menos conocido que el de Santo Estevo pero, sin embargo, desde el punto de vista artístico y arquitectónico es un monumento de máximo interés. Declarado "Ben de Interese Cultural" en 2009, el máximo grado de protección que otorga la legislación de la Xunta.
"Ten as súas raíces no asentamento de eremitas que se refuxiaban nas beiras do rio Sil, para levar unha vida de meditación e oración. Os primeiros testemuños escritos aparecen a finais do século X, nas doazóns que se fan ós seus abades e monxes.
    Desde a primeira metade do século XII perteneceu a orde beneditina que construíu o primitivo mosteiro e a igresia. Os monxes realizaron un inxente labor de estimulación da producción agrícola, especialmente o cultivo da vide e dos castiñeiros. A partir de este século cédense as terras aos campesiños a cambio do pagamento de rendas (cartas de aforamento) e o mosteiro recibe a concesión de importantes privilexios reais e goza da protección papal.
   Foi un dos máis importantes mosteiros da Ribeira Sacra durante a Idade Media, como o demostran os vestixios das vías de comunicación medievais que conservan na zona, restos de calzadas e a ponte de Forcas.
   A súa decadencia comeza coa reforma monástica do século XV e desaparece como abadía o converterse en priorado do Mosteiro de San Estevo a principios do XVI, que permitirá a reconstrucción do claustro e a decoración das ábsidas da igrexa con frescos.
   Nel só permanecerá o prior e algún monxe ata a Desamortización, en 1835 data en que pasa a mans particulares e se converte en granxa de labor" (texto completo y mas información en "ASOCIACION CULTURAL OURO DO SIL")
                                                                      fotos de  Alberto Montes
Sobre este monasterio un interesante articulo en el blog de ANTON RODICIO :

"Paisajes del alma: Santa Cristina de Ribas de Sil"


Entradas populares de este blog

Pregón ... y pulpo! Primera tarde de prefiestas en Torbeo

"Siempre se trata de esa referencia cultural gallega, de Torbeo..." dice Rubén Rodríguez González que fundo y dirige en Nueva York el restaurante "Nai".-

Filomena Arias “..Probablemente la más importante curandera de Galicia”