Ruta da Cubela "Chea de sorpresas xeolóxicas"

 En el periódico "O SIL" de agosto. 
Entradas populares de este blog

"Os lingüistas din que Torbeo ten raíz céltica, da palabra tor, que indica a elevación dun terreo".

Filomena Arias “..Probablemente la más importante curandera de Galicia”