Ruta da Cubela "Chea de sorpresas xeolóxicas"

 En el periódico "O SIL" de agosto.