El DOG n.º 10, de ayer 18 de enero, publica una relación de subvenciones entre las que figura una de 7.028 € a la Comunidad de Propietarios del Monte Vecinal de Torbeo.-

"CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL. ANUNCIO do 21 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal, polo que se publica a resolución das axudas concedidas e desestimadas ao abeiro da Orde do 26 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas á elaboración de instrumentos de ordenación ou xestión forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2020 (Diario Oficial de Galicia número 30, do 13 de febreiro).

Expediente

NIF

Solicitante

Superficie arborizada

Superficie inventariable

Axuda aprobada

20270108/2020

***1677**

CMVMC Torbeo

198,40

23,35

7.028,78

As axudas concedidas deberán presentar por escrito, antes do 30 de xuño de 2021 a seguinte documentación, segundo o disposto no artigo 18.3 da devandita orde de axudas..."

Priorización das solicitudes .- Torbeo se encuentra en el n.º 84 de un total de 694 solicitudes aprobadas.

Al no ser comuneros carecemos de la información relativa a esta subvención por lo que no sabemos a que se destina.

En abril de 2020 publicábamos la información de otras dos subvenciones concedidas a la Comunidad del Monte Vecinal, una por importe de 6.136,50 € para “roza mecanizada con rozadora de cadenas o similar” (Diario Oficial de Galicia 133 de 15/07/2019) y la segunda de unos 64.000 € para una “plantación” que se estaba realizando en aquellos días.

El importe total de subvenciones a la Comunidad de Propietarios del Monte Vecinal de Torbeo, publicadas en el DOG, es de unos 77.000 euros. Seguro que los comuneros disponen de información detallada.