"Un dos mellores sitios que se me ocorren para contemplar a maxestuosidade do Canón do Sil é este punto da estrada que une Torbeo coa Cubela. Case sempre é máxico."

 Tuit y fotografía de RAMÓN VILA ANCA en  twitter.com/seara11