"Demouca"

demoucar
Eliminar as ramas de [unha árbore], deixando só o tronco