"Como se constrúe un carro galego? Un dos últimos e máis afamados carpinteiros desta peza, Manuel Olmo, explicanos o proceso"

Manuel Olmo, toda unha vida dedicada ao carro galego.