Imos as setas! I Xornadas micolóxicas no Albergue de Quiroga.