Regato da Lavandeira en Torbeo. Cantan os paxaros. Xuño 2015