Os dias da pasada festa non faltaron foguetes e repiques de campanas…

Este ano foi Dativo quen fixo  de fogueteiro e Mario e Miguel (Mancho) os campaneiros…