A herba do prado da festa quedou hoxe feita "rollos"...A partida diaria non se perdona...