Refraneiro do viño, de 1968 (1)

Os libriños d'O Moucho…
O Refraneiro do viño fai parte da colección O Moucho, que o editor e poeta Xosé María Álvarez Blázquez puxera en marcha entre 1967 e 1983…As sentencias báquicas, "recollidas do pobo" reza a portada, foron compiladas polo propio Álvarez Blázquez, autor homenaxeado no Día das Letras Galegas de 2008. A edición orixinal saíu á rúa en 1968, da man da editorial Castrelos, a través de feiras e mercados e librarías e mesmo ferraxerías. "Dispuxemos os refráns na forma versificada que na maioría dos casos lles corresponde, pra millor acusar ista mestría da sentenza popular, cuio engado radica, pois, tanto no que se dí como na forma en que se dí", escribía Álvarez Blázquez na Nota dos editores (El Pais).
 Prgrama de actos da feira do viño de Quiroga.-Entradas populares de este blog

Pregón ... y pulpo! Primera tarde de prefiestas en Torbeo

"Siempre se trata de esa referencia cultural gallega, de Torbeo..." dice Rubén Rodríguez González que fundo y dirige en Nueva York el restaurante "Nai".-

Filomena Arias “..Probablemente la más importante curandera de Galicia”