¿Que cousiña é a que quenta tres veces?

(José Álvarez Díaz)


(Esmeralda e Mari Carmen)

E esta outra:


Duas adiviñanzas que hoxe propon Mari Carmen Alvarez............