San Clodio e Quiroga moitos anos atras...(Antonio Vidal)
  (Quiroga)