San Clodio e Quiroga moitos anos atras...



(Antonio Vidal)
  (Quiroga)